F a c e b o o o k
圖示 道具名稱 使用等級 能力值 說明
竹刺 1 近距離攻擊力 14~18 簡單的竹槍,初學者練習使用,堅硬但易折。
紅櫻 5 近距離攻擊力 22~28 最普通的作戰武器,一般士兵使用,便宜而有效。闖王部將劉芳亮以此成名,見《明史》。
光通 9 近距離攻擊力 30~37 整個槍身用鐵製作,昔日楊延昭曾用此槍將遼國大將戳個對穿,故名光通。
流星 13 近距離攻擊力 39~47 飛快迅捷,像流星飛逝一般,以速度見長的兵器。
蟒翻 17 近距離攻擊力 47~57 俗稱丈八蛇矛。三國時張飛所用,橫槍獨立長阪橋頭,喝退曹兵百萬,見《三國演義》。
殘月 21 近距離攻擊力 55~67 殘月照山門,獨特的造型為僧人專用。
穿雲 25 近距離攻擊力 62~76 在矛的一端安裝有月牙,可以同時進行刺與砍的武器。
神飛 29 近距離攻擊力 70~86 槍尖裝有倒刺,沾者即傷,隋唐時羅成所用,見《大隋唐》。
九鳳 33 近距離攻擊力 78~96 大荒之中,山名北極,海水北註,有神九首,人面鳥身,是為九鳳,亦即楚人所崇拜之九頭神鳥,見《山海經》。
瀝泉 37 近距離攻擊力 86~106 岳武穆遺槍。傳為瀝泉中大蛇所化,故名瀝泉神矛。岳飛死後此槍不知所終。
電掣 41 近距離攻擊力 94~116 槍刃很寬,出手時如電光閃過,取名電掣。蘭州無名鐵匠鋪老鐵匠所鑄。西涼馬超之寶,見《三國演義》。
追魂 45 近距離攻擊力 102~124 輕而堅銳,槍速極快,見者失魂,是名追魂。
鳳翔 49 近距離攻擊力 110~134 槍生雙翼,如鳳舞九天,動有風雷相隨。
驚鴻 53 近距離攻擊力 118~144 洛陽城無雙堂鐵力士以寒鐵製成,槍分兩刃,槍出如驚鴻一瞥,莫辨其蹤。
如意 57 近距離攻擊力 126~154 傳說為熔煉定海神針鐵所制天兵,槍隨人意,有倒海之神力,故名如意。
紫龍 61 近距離攻擊力 134~164 三國時常山趙雲所用,傳說長阪坡一戰子龍用此槍召喚紫龍,曹軍望者披靡,見《三國演義》。
畫眉 65 近距離攻擊力 141~173 人中呂布,馬中赤兔,槍中畫眉,三國時呂布所用,傳說記載著呂布的武功,見《三國演義》。
失影 69 近距離攻擊力 149~183 世間最快的槍,莫過於失影。一桿連影子都看不到的槍,是無法防禦的。
大乘 73 近距離攻擊力 157~193 天竺所傳,據說包含了無邊佛法,直指人心,見性成佛。
77 近距離攻擊力 166~202 傳說真正的主人握住此槍,就會出現光之槍頭。後於雷神之錘中成為玖號槍傳奇。
精忠 81 近距離攻擊力 174~212 槍的精神。京城神兵堂高氏三兄弟感岳飛之魂聚大陸之槍氣鑄此武具,天地垂泣,瀝盡三人之血乃成。
塹星 85 近距離攻擊力 181~221 消滅世間上一切邪靈之槍,

相傳其神聖的力量足以斬妖除魔。
太越 89 近距離攻擊力 189~231 彷如掠過夜空的流星,速度快得連肉眼也看不見。
龍焰 93 近距離攻擊力 197~241 蘊含地獄的熾熱,同時具備連龍鱗也能刺穿的神力。
天冰 97 近距離攻擊力 205~251 蘊藏龍的力量,在古代神話中出現的最強武器。