F a c e b o o o k
圖示 道具名稱 使用等級 能力值 說明
 桃木 1 近距離攻擊力 14~16 用桃木製作的劍。這是為劍術初學者入門而特製的,形狀簡單易於使用,且重量很輕。
 長袖 5 近距離攻擊力 22~24 青銅打造,握柄處裝有劍穗,出招時可迷敵眼目,似水袖飛舞,故名長袖。
 子吟 9 近距離攻擊力 30~32 青銅打造,功用與長袖相近,劍柄的特殊設計使得舞動時有吟誦之聲,取名子吟。
 凝碧 13 近距離攻擊力 37~41 青銅打造,劍身修長,可能算是當世最長的一柄劍,淬火時的特殊工藝造成劍刃泛藍。
 紫薇 17 近距離攻擊力 45~49 外觀華麗,更富於裝飾性,昔日溫酒貂裘左輕侯相贈紅顏知己紫薇郡主,因此聞名。
 九曲 21 近距離攻擊力 53~57 黃銅製成,劍身呈蛇形,仿照夏雪宜的佩劍打造。不過因為是銅劍,因此無論是威力還是價值均無法與金蛇劍相提並論。
 承影 25 近距離攻擊力 60~66 輕鋼製成,傳說中劍身如影子般飄忽,劍柄由黃金包裹。鑄於商朝後為春秋時衛國人孔周所藏,見《列子·湯問》。
 鷹飛 29 近距離攻擊力 68~74 輕盈迅捷的快劍,手柄如鷹,曾為大俠卜鷹所用,故名鷹飛。見《大地飛鷹》。
 三才 33 近距離攻擊力 76~82 劍尖分為三叉,象徵天、地、人三才,出招時暗含隱隱風雷之聲,可造成致命傷害。
 青罡 37 近距離攻擊力 84~90 青鋼打造,劍身鑲嵌三十六天罡星,取名青罡。
 純鈞 41 近距離攻擊力 91~99 赤堇山山破出錫,若耶江乾涸出銅,歐冶子瀝血十年而就,劍成時天地間風雲激蕩。後為越王勾踐所有,見《越絕書》。
 湛瀘 45 近距離攻擊力 99~107 五金之英,太陽之精,出之有神,服之有威。這把通體黑色渾然無跡的長劍無堅不摧而又不帶絲毫殺氣,正所謂「仁者無敵」。
 大嘴 49 近距離攻擊力 107~115 劍名大嘴,意指只要是有生命的東西遇之則亡。且劍尖有長孔,形似大嘴,每當揮舞時都會發出可怕的聲音。
 金蛇 53 近距離攻擊力 114~124 黃金與玄鐵混合打造,為金蛇郎君夏雪宜佩劍,劍身沉重,外觀華麗,見《碧血劍》。
 龍鱗 57 近距離攻擊力 122~132 開封城冷氏兄弟所鑄名劍,劍成時投入龍鱗鐵汁始凝,故名龍鱗,鋒銳無匹。
 赤霄 61 近距離攻擊力 130~140 劍飾七彩珠、九華玉,寒氣逼人,刃如霜雪,暗含雷電屬性。漢高祖劉邦憑之斬白龍、成帝業。
 玄鐵 65 近距離攻擊力 137~149 重劍無鋒,大巧不工。昔日劍魔獨孤求敗四十歲前恃之橫行天下,見《神雕俠侶》。
 泰阿 69 近距離攻擊力 145~157 春秋時楚國鎮國之寶。威道之劍,晉國為其伐楚,楚王用其退晉。所謂內心之威,激發劍氣之威,見《越絕書》。
 倚天 73 近距離攻擊力 153~165 三國時曹操之愛劍。倚天為魏武帝自佩,青釭賜予夏侯恩。後青釭寶劍為趙子龍於長阪一戰奪走,倚天下落不明,見《三國演義》。
 錕鋙 77 近距離攻擊力 160~174 火焰山之赤鐵精華與昆侖山所產千年寒玉合制,冰火調和,久鎮西域,周穆王時西戎進獻。其後迷失於戰國亂世。
 墨魂 81 近距離攻擊力 168~182 戰國時墨子提出兼愛非攻的理想,企望平息諸侯間徵戰,解百姓倒懸。後世長安不凡大師感其行閉關廿年而鑄劍,天地感應聚劍氣而成。曾為墨香所用,是為墨魂。
 定秦 85 近距離攻擊力 176~190 秦始皇滅六國統一四海之後採四方珍鐵欲鑄劍為銘,故名定秦。然歷經一十四年劍未成而國破,後此劍不知所終,成為傳說中的神兵。
 鎮天 89 近距離攻擊力 183~199 斬盡天下惡鬼,擁有歸滅力量的名劍。
 霸月 93 近距離攻擊力 191~207 鋒利得能夠砍開夜空中的月亮的神劍。
 火浪 97 近距離攻擊力 199~215 於寅年寅月寅日寅時鑄造,能消滅絕對邪惡的東方神劍。